Chào Bạn  Đăng Nhập  
Mã sinh viên
Tên sinh viên
Lớp
Ngành
Khoa
Hệ đào tạo
Khóa học
Xem tất cả học kì
STTMã MônTên MônTC% BT% GK% CKDKTThi L1Thi L2TK1(10/100)TK(10/100)TK1(4)TK(4)
Học kỳ 2 Năm học 2013
108220044Công nghệ sinh học thực phẩm230070                

Xem tất cả học kì

IN ĐIỂM THI

( Dữ liệu được cập nhật vào lúc: 5:15 Ngày: 16/4/2014 )