Chào Bạn  Đăng Nhập  
Mã sinh viên
Tên sinh viên
Lớp
Ngành
Khoa
Hệ đào tạo
Khóa học
Xem tất cả học kì
STTMã MônTên MônTC% BT% GK% CKDKTThi L1Thi L2TK1(10/100)TK(10/100)TK1(4)TK(4)
Học kỳ 2 Năm học 2013
108220044Công nghệ sinh học thực phẩm230070 8.0   5.8   6.5 6.5C+C+
Điểm trung bình học kỳ hệ 10/100: 6.50
Điểm trung bình học kỳ hệ 4: 2.50
Điểm trung bình tích lũy: 6.13
Điểm trung bình tích lũy (hệ 4): 2.04
Số tín chỉ đạt:2
Số tín chỉ tích lũy:50

Xem tất cả học kì

IN ĐIỂM THI

( Dữ liệu được cập nhật vào lúc: 10:33 Ngày: 20/9/2014 )