Chào Bạn  Đăng Nhập  
Mã sinh viên
Tên sinh viên
Lớp
Ngành
Khoa
Hệ đào tạo
Khóa học
Xem tất cả học kì
STTMã MônTên MônTC% BT% GK% CKDKTThi L1Thi L2TK1(10/100)TK(10/100)TK1(4)TK(4)
Học kỳ 1 Năm học 2013
104220004Hóa lý 1230070 6.4   4.8   5.3 5.3D+D+
208220031Các hệ thống quản lý chất lượng230070 7.3   5.5   6.0 6.0CC
Điểm trung bình học kỳ hệ 10/100: 5.65
Điểm trung bình học kỳ hệ 4: 1.75
Điểm trung bình tích lũy: 6.07
Điểm trung bình tích lũy (hệ 4): 1.98
Số tín chỉ đạt:4
Số tín chỉ tích lũy:50

Xem tất cả học kì

IN ĐIỂM THI

( Dữ liệu được cập nhật vào lúc: 10:52 Ngày: 20/8/2014 )